Βρες τα καλύτερα Δωρεάν Browser Games και Παιχνίδια Στρατηγικής! Νέα Παιχνίδια κάθε μέρα!
header ad

Grepolis 2.0 τεχνικό πρόβλημα

Antonis Pavlou

Όπως έχετε παρατηρήσει υπάρχει πρόβλημα στις συνδέσεις σας στο παιχνίδι και σε κάποιους ακόμα και στο ιντερνετ γενικότερα. Υπάρχει γενικό πρόβλημα σε πολλές χώρες. οι τεχνικοί είναι ενήμεροι από την πρώτη στιγμή και προσπαθούν να το λύσουν

Πηγή:
http://forum.gr.grepolis.com/showthread.php?t=3312

Επίσης, με την συμβολή της κοινότητας, λύθηκαν ήδη κάποια bugs που εμφανίστηκαν στο Grepolis 2.0 και στις 19 Απριλίου θα γίνει αναβάθμιση στην έκδοση Grepolis 2.01

Αναλυτικά η ανακοίνωση με τις αλλαγές:

Hello players and Forum goers,

I would like to thank all the players and mods who helped report and fix these bugs. Thank you for your effort and dedication.

This change-log will be implemented on Tuesday, April 19th 2011. Some downtime may occur. thank you for your consideration.

Features/Changes:

– Premium: Players can get an optional notification when their building queue is completely finished
– New Chat window system
– Redesigned market window

Bugfixes:

– Mood in map-popup refreshes after claiming loads or units from a farm town
– Commands in menu-bubbles did not hide the cancel button after ten minutes
– Tool tips on returning commands in menu-bubbles show correct string now
– Resources were not updated after a trade was finished
– Casted spells under the town name were not removed when they were done
– City foundations were shown on wrong positions
– Quickbar was not updated after editing
– Trying to leave an alliance as last founder removed the window tabs
– Player and town count in alliances mismatched to real values
– Alliance forum names were not displayed correct
– Remove alliances from shared forum was impossible
– Closing windows that overlay the tutorial window was impossible
– When a power was casted, the report-link was not working
– Construction images for storage were not correct
– After using the wrong captcha code it was impossible to send messages (for mass mails)
– Moving messages or reports to folders did not work
– After joining an alliance flags on map did not get refreshed
– An island was missing on the minimap…But we eventually found it 😉
– Problems when clicking several times on “Jump to current city” and “Jump to these coordinates” are resolved
– In some cases a scrollbar appeared in the dialog windows
– Auto-filling units into the simulator did not work if the building window was open
– Trade ratio text was displaced
– Espionage and the hide window buttons were conflicting each other
– Hammer in city-overview was not clickable twice
– If a planned attack is set in the past the attack-planer shows now notifies the player
– Recruiting all mythological units was possible with any god…Sorry that was fix
– Farm tutorial shows a hint if the player has completed the current step already
– If you interacted with the minimap the tutorial was closed automatically
– Some first tabs of windows were missing
– Missing popups were added
– Missing translations were added
– The world-wonders era starts after 6 months (instead of 9 months)

Thank you for playing and supporting Grepolis!

Sincerely,

The Grepolis Team

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.