Βρες τα καλύτερα Δωρεάν Browser Games και Παιχνίδια Στρατηγικής! Νέα Παιχνίδια κάθε μέρα!
header ad

Κυκλοφόρησε το Neverwinter Update 9.61 Patch

neverwinter patch

Η Cryptic Studios κυκλοφόρησε το patch Neverwinter 9.61 στις 28 Σεπτεμβρίου. Αυτό περιλαμβάνει πολλές διορθώσεις σφαλμάτων και άλλες βελτιώσεις. Μπορείτε να βρείτε τις πλήρεις σημειώσεις επιδιόρθωσης παρακάτω.

Environment

General

 • Gathering Seeds For goodness! : The quest now opens a portal near the Tree of Elemental Balance, instead of the player having to go to the travel map.
 • Through the end of the year, the event calendar was updated.

Enemies and Encounters

General

 • Cragmire Prisons: TravenBlackdagger cannot aggro on players outside of his arena
 • Talgath the Undying
  • The percentage-based damage to Chains of Undeath has been adjusted, leading to significant damage increases.
 • Death Sphere
  • Zombie hp reduced
  • Players who enter the designated area of the Death Sphere will be properly damaged or repelled by it.
 • Darkness Area
  • Significantly decreased the damage to AnnihilationSpheres.
 • Orcus
  • Orcus’s health was significantly lower than it was intended due to an error.
  • Fixes an issue that caused the Death Sphere’s visual activation at all times.
  • Players who enter the designated area of the death sphere will be properly damaged or repelled by it.
  • Fixed an issue that prevented the Death Sphere’s damage area from being displayed.
  • Correctly respawn players at the campfire near the fight arena to Orcus, Castle Never.
  • Significantly increased Zombies’ health during the Death Sphere phase.
  • The percentage-based damage to Chains of Undeath has been adjusted, leading to significant damage increases.
  • Significantly decreased the damage to Annihilation Orbs summoned from Orcus.

Economy

Bard Items

 • The Twisted Makhaira is now called the “Twisted Rapier”.
 • Bards can now equip the Twisted Rapier.

Character Art

General

 • Blessed Armors of Redeemed Citadel content in rank 2 are now displayed on male characters.

Performance

Performance and visual quality

 • There have been many improvements made in the way objects are loaded into. There should be very few instances of objects that appear textureless, even for a brief moment.

Stability

 • This has been done to address a moderately common client crash that was only PC-based.

Πηγή: Browser Games

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.