Βρες τα καλύτερα Δωρεάν Browser Games και Παιχνίδια Στρατηγικής! Νέα Παιχνίδια κάθε μέρα!
header ad

Όροι Χρήσης

Ο διαδικτυακός τόπος paixnidia-stratigikis.gr ανήκει στους διαχειριστές του (Administrators). Ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος μέσω τεχνολογικά προηγμένων διαδικτυακών υποδομών και εφαρμογών λογισμικού ανοικτού και κλειστού κώδικα μπορεί να προσφέρει σε όλους (εφεξής, χρήστης/επισκέπτης) υπηρεσίες ενημέρωσης, συμμετοχής, και τεχνολογικές εφαρμογές υπό τους παρακάτω όρους χρήσης. Η χρήση/επίσκεψη του παρόντος διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφομένων εδώ όρων χρήσης. Η πλοήγηση, και παραμονή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο η αρχειοθέτηση/καταλογογράφηση αυτού συνιστά έμπρακτη αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης.

Η πρόσβαση και χρήση σελίδων του paixnidia-stratigikis.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων, οι οποίοι έχουν σκοπό να προφυλάξουν τους χρήστες που συμμετέχουν και να εγγυηθούν την ομαλή διεξαγωγή των συζητήσεων. Οι διαχειριστές του site είναι οι υπεύθυνοι για την τήρηση αυτών των κανονισμών και σε αυτούς θα πρέπει να απευθυνθείτε για ό,τι έχει σχέση με τον τρόπο λειτουργίας του site. Οι παραπάνω κανόνες μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση και οι χρήστες οφείλουν να είναι ενημερωμένοι για αυτούς ανά πάσα στιγμή.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου paixnidia-stratigikis.gr πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης/επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με το νόμο, και τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης/επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου paixnidia-stratigikis.gr.

To paixnidia-stratigikis.gr καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο paixnidia-stratigikis.gr να είναι κατά το δυνατόν ακριβή, αληθή και επίκαιρα. Επίσης, παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, δεδομένα κλπ) και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου του «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ». Σε καμία περίπτωση το paixnidia-stratigikis.gr δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για οποιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) του χρήστη/επισκέπτη αυτού του διαδικτυακού τόπου.

Ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων με αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση του χρήστη/ επισκέπτη. Η παραπομπή σε συνδέσμους που ανήκουν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων και πράξεών τους ή αποδοχή του περιεχόμενου που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν. Οι τρίτοι – φορείς των διαδικτυακών τόπων υπεύθυνοι κατά το νόμο – φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, όταν ο χρήστης/επισκέπτηςτου διαδικτυακού τόπου του δικτυακού τόπου του paixnidia-stratigikis.gr αποκτά πρόσβαση σε αυτές. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από το διαδικτυακό τόπο του paixnidia-stratigikis.gr και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών.
To paixnidia-stratigikis.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου του, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών του (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλματα, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

Δεδομένης της μορφής του Διαδικτύου, το paixnidia-stratigikis.gr δεν ευθύνεται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων αυτού του διαδικτυακού τόπου. Επίσης δεν εγγυάται ότι κάθε σχετιζόμενος μ’ αυτόν διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές και εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων κάθε σχετική υπηρεσία τίθεται στη διάθεσή του χρήστη/επισκέπτη δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, όπως δεν εγγυάται την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους.

To paixnidia-stratigikis.gr δεν διατηρεί ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του. Διατηρεί μόνο διευθύνσεις email, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση του λογαριασμού χρήστη (user account).

Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται με διάφορες Φόρμες Υποβολής Στοιχείων. Ο χρήστης/επισκέπτης συγκατατίθεται ρητά και ανεπιφύλακτα να διαθέτει τα παραπάνω προσωπικά του στοιχεία στο δικτυακό τόπο paixnidia-stratigikis.gr, όπου αυτό απαιτείται ή του ζητηθεί. To paixnidia-stratigikis.gr δύναται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για ενημερωτικούς σκοπούς ή για να προβαίνει σε αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων/ειδήσεων προς τον εγγεγραμμένο χρήστη/επισκέπτη, εκτός εάν ο τελευταίος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο και το εκφράζει ρητώς στην επικοινωνία του προς το paixnidia-stratigikis.gr. To paixnidia-stratigikis.gr δεν μεταφέρει ή δε δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου σε τρίτους, εκτός εάν νόμος ορίζει διαφορετικά ή αν αποτελεί συμβατική υποχρέωση απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της Ιστοσελίδας και την πραγματοποίηση των λειτουργιών της

Οι διευθύνσεις email που παρέχουν οι επισκέπτες του paixnidia-stratigikis με διάφορες Φόρμες Υποβολής Στοιχείων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων (Newsletters) του paixnidia-stratigikis.gr καθώς και την προβολή προσφορών και υπηρεσιών τρίτων, που το paixnidia-stratigikis.gr κρίνει ότι μπορεί να ενδιαφέρουν τα μέλη του. Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος κάθε μηνύματος email, υπάρχει ειδικός σύνδεσμος που επιτρέπει την παύση λήψης newsletter. Επίσης, στην σελίδα προφιλ κάθε χρήστη, υπάρχει εδική επιλογή που επιτρέπει την απενεργοποίηση των αυτόματων ειδοποιήσεων μέσω email και προσωπικών μηνυμάτων από το σύστημα του forum.

To paixnidia-stratigikis.gr δεν υιοθετεί όσα αναφέρονται σε ιστοσελίδες τρίτων που ενδεχομένως εμφανίζονται με σύνδεσμο στην σελίδα μας και σε ενημερωτικά emails. Αν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες τρίτων, θα πρέπει να ελέγξετε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι υπηρεσίες αυτές . Το paixnidia-stratigikis.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για υπηρεσίες τρίτων.

Το paixnidia-stratigikis.gr δεν εκπροσωπεί ή υποστηρίζει την ορθότητα ή την αξιοπιστία των πληροφοριών, των περιεχομένων και των διαφημίσεων που περιέχονται, κατανέμονται, έχουν σύνδεσμο, μεταφέρθηκαν τοπικά ή προσπελάστηκαν από οποιοδήποτε σημείο αυτού του website (η “Υπηρεσία”), ούτε την ποιότητα οποιουδήποτε προϊόντος, πληροφορίας ή άλλων σχετικών που εμφανίστηκαν, αγοράστηκαν ή αποκτήθηκαν από εσάς ως καρπός διαφήμισης ή άλλης πληροφορίας ή προσφοράς που παρουσιάστηκαν από την Υπηρεσία ( τα “Προιόντα”). Με την γνώση του παρόντος, η εμπιστοσύνη που θα δείξετε σε οτιδήποτε Σχετικό είναι με μοναδικά δική σας ευθύνη.

Το paixnidia-stratigikis.gr διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού του τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου, πάντα εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου.
H συμμετοχή στην συζήτηση στο paixnidia-stratigikis, στο forum και στα comments του και η απλή δημιουργία λογαριασμού μέλους σε αυτό, προϋποθέτει και την αποδοχή και τήρηση των επιπλέον όρων λειτουργίας του forum.

Affiliate Disclosure

Μερικά από τα links σε αυτό το website είναι affiliate links, που σημαίνει ότι μπορεί εμείς να πάρουμε κάποια προμήθεια αν κάνετε κλικ στο link και εγγραφείτε σε κάποιο παιχνίδι ή αγοράσετε κάτι μέσα σε κάποιο παιχνίδι ή αγοράσετε ένα παιχνίδι. Αν κάνετε κάποια αγορά η τιμή που θα πληρώσετε θα είναι η ίδια είτε κάνετε κλικ στο affiliate link είτε πάτε απευθείας στο site του πωλητή. Ίσα ίσα που μερικές φορές σας ειδοποιούμε για προσφορές και εκπτώσεις και τότε θα έχετε όφελος στην τιμή που πληρώνετε. Χρησιμοποιώντας τα affiliate links μας μας βοηθάτε να καλύπτουμε κάποια από τα έξοδα διατήρησης της ιστοσελίδας αυτής και πραγματικά εκτιμούμε την συνεισφορά σας.

 

Σημείωμα σχετικό με ιδιωτικότητα (Privacy notice):

Χρησιμοποιούμε τρίτες διαφημιστικές εταιρείες για να προβάλλουμε διαφημίσεις όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Οι εταιρείες αυτές μπορεί να χρησιμοποιούν πληροφορίες (που δεν περιλαμβάνουν το όνομά σας, την διεύθυνση, το email σας ή τον τηλεφωνικό σας αριθμό) σχετικά με τις επισκέψεις σας σε αυτή αλλά και σε άλλες ιστοσελίδες για να παρέχουν διαφημίσεις σχετικά με αγαθά και υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την πρακτική και πώς να μην χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες αυτές από τις τρίτες εταιρείες, δείτε παρακάτω.
– Η Google σαν Τρίτη εταιρεία χρησιμοποιεί cookies για να σερβίρει διαφημίσεις στην σελίδα μας
– Η Google χρησιμοποιεί το DART cookie που της επιτρέπει να σερβιρει διαφημισεις βασισμένη στην επισκέψεις σας στην σελίδα μας αλλά και σε άλλες σελίδες στο Internet
– Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το DART cookie επισκεπτόμενοι την σελίδα πολιτικής διαφημίσεων Google και ιδιωτικότητας δικτύου

We use third-party advertising companies to serve ads when you visit our website. These companies may use information (not including your name, address, email address, or telephone number) about your visits to this and other websites in order to provide advertisements about goods and services of interest to you. If you would like more information about this practice and to know your choices about not having this information used by these companies, see below.
* Google, as a third party vendor, uses cookies to serve ads on your site.
* Google’s use of the DART cookie enables it to serve ads to your users based on their visit to your sites and other sites on the Internet.
* Users may opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.